•  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961

  • Απόφοιτος της Διοίκησης Επιχειρήσεων των Αθηνών

  • Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής  Βεάκη

  • Τακτικό μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικἠς Εταιρείας της Ελλάδος

  • Τακτικό μέλος του Ιστορικού Μουσείου της Ελλάδος

  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Αθηναίων

  • Επί σειρά ετών ασχολἠθηκε με την καταγραφή, μελέτη και αρχειοθέτηση τμήματος των Αρχείων του Συλλόγου των Αθηναίων :θεατρικά προγράμματα, αφίσσες, παρτιτούρες καθώς και της θεατρικής βιβλιοθήκης

  • Παράλληλα μελετά την ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου κατά τον 19ο αιώνα έως και τα μέσα του 20ου  αιώνα.

  • ΄Εχει παραδώσει σεμινάρια και διαλέξεις  για τη Δελφική Ιδέα  και τις Δελφικές Γιορτές, για την Αθηναϊκἠ Επιθεώρηση  την Ελληνική-Αθηναϊκή Οπερέττα κ.α.

  • Από το 2013 διδάσκει στην Σχολή Βεάκη (υπό μορφή διαλέξεων) το Νεοελληνικό θέατρο  κατά τον 19ο αιώνα έως τα μέσα του 20ου (ίδρυση θιάσων, εμφάνιση πρωταγωνιστών κ.α.)