Αντιγόνη Σάλτου

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

>       Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας (1987)

>       Πτυχίο Πιάνου (1991)

>       Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. (1986-92)

>       Πτυχίο Αντίστιξης (1996)

>       Δίπλωμα Πιάνου (1997)

>       Πτυχίο Φυγής (1998)

>       Δίπλωμα Σύνθεσης (2008)

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

>       Διορισμός, κατόπιν εξετάσεων, στη Β/θμια Εκπ/ση (Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής (1991-92)

>       Απόσπαση στο, τότε νεοϊδρυθέν, Μουσικό Σχολείο Χαϊδαρίου (μετέπειτα Ιλίου) (1992-93)

>       Απόσπαση στο 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Κιάτου Κορινθίας (1993-94)

>       Απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο Χαϊδαρίου (μετέπειτα Ιλίου) (1994-95)

>       Μετάθεση στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου (1996)

>       Μετάθεση στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου (2003). Υπηρεσία μέχρι και σήμερα (2023)

>       Βαθμός A (με την νέα κατάταξη), Μ.Κ.: 15

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (με

την ιδιότητα της

καθηγήτριας) 

>       Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων από όλη τη χώρα. Διδασκαλία-Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων Μουσικού Σχολείου Χαϊδαρίου. 3ο Βραβείο (Θέατρο Παλλάς, 1993)

>       Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Χορωδιακών Μουσικών Σχολείων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Διδασκαλία Μουσικών Συνόλων Μουσικού Σχολείου Χαϊδαρίου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1995)

>       Συμμετοχή ως επιμορφώτρια και συντάκτις του επιμορφωτικού υλικού-εργαλείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo “S.Ι.Τ.Α.M.I.” (Social Inclusion through Media Industries) με διοργανώτρια χώρα την Ελλάδα και συμμετέχουσες χώρες τη Μ. Βρεττανία, το Βέλγιο, και την Ιταλία. Προετοιμασία και παρουσίαση μουσικοθεατρικού δρώμενου με τη συμμετοχή 4 αποφοίτων της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Βεάκη. Το δρώμενο παρουσιάστηκε στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου του Manchester καθώς και σε ανάλογη Αίθουσα μεγάλου ξενοδοχείου της Αθήνας (2004).

>       Διοργάνωση και συμμετοχή στη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, η οποία φιλοξενήθηκε στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή την επίσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της Ε.Ε. στην Ελλάδα (2009).

>       Διοργάνωση και συμμετοχή  στη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, η οποία φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή την επίσκεψη Ευρωπαίων Επιτρόπων στην Ελλάδα (2011).

>       Συμμετοχή σε συναυλίες με μαθητές, εντός Μουσικού Σχολείου, στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων με τίτλο “Μικρές Εαρινές Μουσικές”

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

>       Διδασκαλία Πιάνου, Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής, Αρμονίας και Ειδικού Αρμονίας σε Ωδεία 1987-1991 και 1994-1999.

>       Διδασκαλία του μαθήματος Θεωρία Μουσικής στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Βεάκη 1999 μέχρι και σήμερα (2023).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αποσπάσεις στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1995 μέχρι και 2004):

>       Γραφείο Μουσικών Σχολείων (1995-96 και 1996-97)

>       Με διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις, Γραμματέας των Καλλιτεχνικών Επιτροπών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1996-1998, 1998-2001, 2001-2004)

>       Τοποθέτηση στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1997-2004). Ενασχόληση με όλο το εύρος των θεμάτων σπουδών και καινοτομιών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

>       Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση», για την επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στο επίπεδο 1 των ΤΠΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

>       Μέλος της Ομάδας εργασίας για τη λειτουργία κόμβου, Help Desk, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παροχή υποστήριξης μέσω του διαδικτύου στο ως άνω έργο.

>       Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του έργου.

>       Συμμετοχή το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» για την εκπαίδευση 46.000 πολιτών στις Νέες Τεχνολογίες.

>       Αναπληρώτρια Υποδιευθύντρια στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου 2008-2011.

>       Υποδιευθύντρια με θητεία στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου (2011-2014, 2015-2017).

>       Μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας (2013-2016), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165325/Γ7/4−11−2013 ΥΑ (ΦΕΚ 574/Υ.Ο.Δ.Δ./21−11−2013).

>       Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Επιμόρφωσης για τα Μουσικά Σχολεία, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1278/19- 04-2022 (ΑΔΑ:6ΚΠΑ46ΜΤΛΗ-ΞΡΨ) (ΦΕΚ 363/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-05-2022) Υ.Α.

>       Μέλος, Πρόεδρος και Γενική Πρόεδρος Επιτροπών Επιλογής υποψηφίων για την Α’ τάξη Γυμνασίου σε Μουσικά Σχολεία όλης της χώρας.

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Πιστοποίηση Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Επίπεδο Β2)

ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιημένη γνώση της Γραφής Braille και διδασκαλία μέσω αυτής σε μαθητές με προβλήματα όρασης.

  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

>       Αγγλικά: πολύ καλά

>       Γαλλικά: μέτρια

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

>       Λόγω της πολυετούς ενασχόλησης με τα παραπάνω θεματικά πεδία, υπάρχει κατακτημένη εμπειρία στη σύνταξη διοικητικών εγγράφων (εγκύκλιοι, προτάσεις νέων καινοτόμων πολιτικών, Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα, Τροπολογίες, τεκμηριώσεις συνάφειας εθνικών εκπαιδευτικών δράσεων-προγραμμάτων με ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα για θέματα παιδείας, ισότητας φύλων, άρσης κοινωνικού αποκλεισμού κ.α.), στην κατάρτιση Τεχνικών Δελτίων Έργων και προϋπολογισμών.

>       Γενικότερα, ευχέρεια στη σύνταξη ποικίλων τύπων κειμένων και στη γλωσσική επιμέλεια (άρθρων, δοκιμίων, βιβλίων, ερευνητικών εργασιών).