Ορθή επανάληψη της ημερομηνίας λήξης στην υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγικές εξετάσεις

΄Οπως αναγράφεται και στην αίτηση των υποψηφίων οι αιτήσεις τελειώνουν στις 12 Σεπτεμβρίου.

Και μια φωτογραφία από το παρελθόν. Αν θέλετε να δείτε πότε τελείωσε τη Σχολή ο εικονιζόμενος δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στην κατηγορία των αποφοίτων.

Ο εικονιζόμενος είναι φυσικά ο Ζήσης Ρούμπος από την παράσταση της Σχολής Cats το 2004

Scroll to Top